0

הגינה בחודשי ינואר פברואר

אהרון שדההגינה בחודשי ינואר פברואר - עצי נוי | הדר נוי משתלות

חודשי חורף קרים וגשומים בדרך כלל, הגינה חצי רדומה, זה הזמן להשלים גיזום עצים נשירים.
ורדים – שושנים , מטפסים נשירים, ולא נשירים, הגבהת נוף, הפרדה בין צמחים ועצים, שפלשו אחד לתחומו של האחר,
בחודשים אלו תופיעה עשבייה, בין הצמחים והעצים. בין היתר עקב נשירת עלים וחשיפה לאור, יש צימוח של עשבים שונים במדשאה עקב מיעוט בכיסוח,
עקב הגשמים בשטחים מידרוניים יש סחף ושורשים גלויים.
לכן מומלץ לבצע את הפעולות המתאימות.

 

גיזום ורדים

יש לגזום כלאי תה, (שושנים) עד לגובה של כ 40 – 60 סמ מפני הקרקע, תוך סילוק ענפים יבשים ומנוונים, ודילול ענפים צפופים, הפריחה תופיע כ 50 יום אחרי הגיזום.
מי שיחפוץ יוכל לכוון פריחה לקראת הפסח.

גיזום נשירים

אפרסק שקד נקטרינה רימון חבוש אגס תאנה ועוד, עם נשירת העלים למעשה רוב הנשירים מתאימים לגיזום ועיצוב בחודש ינואר פברואר
בעצים צעירים יש לקבוע את צורת הגידול הרצוייה אם נמוכה או גבוהה, גובה הגזע בין 30 ס״מ ועד 100 ס״מ, יש לקטום את הענף המוביל (ענף מרכזי וצירי) בגובה כ 1 מטר
ומתחת לגיזום יתעוררו עניים רדומות, מהם יתפתחו ענפים, ומהם נבחר כ 4 זרועת מ4 כיוונים בצורה מדורגת ובזוית כ 45 עד 60 מעלות.
ענפים אופקיים מתחת ל45 מעלות עלולים להשבר ולקרוס עם התפתחותם.
בעצי נוי צעירים כנ״ל, אבל קיטום הענף המוביל יהא בגובה 2.2 עד 2.5 מ.

תפוח אנה , לאחר גיזום וקילטור
הגינה בחודשי ינואר פברואר - עצי נוי | הדר נוי משתלות

עצי נוי בוגרים

בחודש זה יש לקבוע מה אופי העץ שאנו רוצים לקבל בעונה הקרובה, ובהתאם לקבוע את הפעולה הרצויה, הקצרה, דילול, הגבהת נוף, חידוש עיי גיזום חריף עד לגזע העץ.
הקצרה: יש לגזום ענפים מאורכים על מנת לקבל עלווה לא דלילה ומבודרת, הקצרת הענפים שצמחו בעצי נוי, תגרום להתעוררות עניים רדומות וכך יתקבל עץ צפוף ומלא יותר
במיוחד לעצים המיועדים להצללה, כמו כן נוכל לשלוט על ממדי העץ.
דילול נוף ע״י הסרת ענפים עד לבסיסם במיוחד במרכז העץ, או בחלקים צפופים ומרובי ענפים,
הגבהת נוף: עקב התארכות הענפים כלפי מטה וריבוי צל, יש צורך בהגבהת נוף עיי הסרת ענפים נמוכים, על מנת להחדיר אור למדשאה או לצמחייה, וכן לאפשר תנועה מתחת לעץ,
חידוש נוף נדרש לעיתים כאשר העץ צמח לגובה תוך הפרעה לקוי חשמל או התנונות חלקים, גיזום חריף עד לגזע, יביא לחדוש נוף צפוף ונמוך, ממנו נבחר ענפים טובים לצימוח מחדש.

עצי פרי / נשירים בוגרים

יש לדלל ענפים במרכז העץ, על מנת לחשוף פנים העץ לקרני השמש, יש לגזום את ענפי הפרי הישנים עד ל לכ 15 ס״מ מבסיס הצימוח כך שישארו לפחות 4 עניים עלהים נקבל גם פרי,
ואילו את הענפים הצעירים שצמחו בעונת הפרי האחרונה, יש לקצר כך שישארו בגובה הקטיף הרצוי כ 50% מהצימוח החדש, או כ 50 ס״מ מבסיס הצימוח.
כל ענף יגזם בצורה מדורגת ביחס לענף הקרוב אליו, כך שכל ענף יקבל קרינת שמש , ותימנע תחרות על האור, דבר שיביא לחסימת אור לחלקי העץ.
פעולה זו, שתבוצע מידי שנה תשמר מבנה עץ פרי פתוח ולא גבוה, וכן תביא לכך שהעץ לא יקרוס עקב ריבוי פרי והפרות יהיו מספיק גדולים.

גפנים

הגפן בנוייה מגזע, בדים, וזמורות.
על מנת לקבל איזון, ולקבל פרי אכותי, יש לבצע גיזום כל שנה ובעונת החורף ינואר פברואר.
עקרון הגיזום, הינו הקצרת הזמורות, וצימצום הזמורות, בהתאם לזן, וזאת כדי שלא יהיו אשכולות רבים, שהגפן לא יכולה לשאת בהם ושיביאו לפרי קטן ולא אכותי.
הגיזום יבוצע גם לפי הצורך הגנני וגם לפי הצורך הבוטאני, אם הגפן משמשת לכיסוי פרגולה או סוכה, הגיזום יהא בהתאם לצורך הגנני,
תוך דילול זמורות צפופות והקצרתם בהתאם לצורך הגנני.
השאיפה תהא לבחור זמורות טובות, זמורה טובה הינה זמורה עם פרקים צפופים, ועניים – פקעים מלאים ובולטים.
בגפנים שעיקר הגידול שלהם הוא לצורך פרי, יש להתיחס לכל זן בניפרד,

זנים עם חרצנים:
הזנים עם חרצנים הינם פוריים יותר, ולכן גיזום הזמורה יהיה קצר יותר מבזנים ללא חרצנים יעשה עד 4 פקעים -עניים מהבד.
לכל גפן נבחר כ 10 זמורות אכותיות 5 לכל צד כאשר יש הדליה, כך נקבל מספיק אשכולות יפים וטובים.

זנים ללא חרצנים:
גפן ללא חרצנים, הינה פחות פוריה בדרך כלל, לכן גיזום הזמורה יהא עד 12 פקעים מהבד עליו יושבת הזמורה
דהינו (יושארו כ 12 פקעים ארוך יותר מבזנים עם חרצנים).
כמו כן נבחר 10 זמורות אכותיות, 5 לכל צד כשיש הדליה.
מדי כמה עונות מבצעים כינוס של הגפן על ידי גיזום חלק מהבד , כך נימנע הרחבת יתר של הגפן , תוך חידוש , ובחירת הבדים,
מובן שתאור הגיזום הנ״ל הינו כללי, בשטחים חקלאיים הגיזום נעשה באופן ספציפי לכל זן וזן.

דשא

בחודשי החורף ,צימוח הדשא הינו איטי וכתוצאה מכך, עישבי הבר צומחים ומכסים חלקים ממשטח הדשא, לכן מומלץ לסלקם ידנית או לבצע כיסוחים על מנת לדכא את העשבייה.
למי שעדיין לא פיזר קומפוסט, יכול לפזר לאחר הכיסוח כ 4 ליטר למ״ר.

ערוגות ושטחי גינה

עקב הגשמים נוצר קרום, צומחת עשביית חורף, לכן כדאי לקלטר מידי פעם לאחר הפסקת הגשם , את שטחי הגינה הפנויים בין הצמחים, כך נשיג איורור הקרקע, הגדלת חדירות מי הגשמים, וסילוק נבטי עשביה.

תיקוני סחף

עקב הגשמים בשטחים מידרוניים וחשופים נוצר סחף זו העת לתקן ולהחזיר אדמה שנסחפה .

דישון

יש לדשן בכמות דשן מופחתת כ 50 אחוז מהכמות הרגילה בחודשי הקיץ וזאת במירווחים בין גלי הגשמים, דישון זה חשוב להשלמת מנות מזון הנשטפות עקב הגשמים.
בנוסף ישנם עצים תדירי ירק, סובוטרופיים פעילים הזקוקים לדישון.

זיבול

הוספת קומפוסט וזבלים אורגאניים לעצים, טובה בחודשים אלה, רצוי לפזר כ 15 ליטר לעץ להצניע לעומק של כ 10 ס״מ או לכסות בקצת אדמה מקומית.

העתקת עצים

נשירים, שושנים – ורדים, וכן שיחים נשירים, זו העת להעתיקם אם צריכים.
הם רדומים על כן יש לבצע דילול גיזום והקצרה של הענפים לפני ההעתקה של לפחות שליש מנפח הענפים.
כמו כן תקופה זו טובה גם להעתקת: עצי זית, חרובים, אלונים והדרים (לא מומלץ להעתיק סובוטרופיים בחודשים אלה ).

נטיעות

זו העת לנטיעה של נשירים, עצים חדשים או צמחים , הדרים בוגרים , עצי זית, ברושים, חרובים, אלונים, ועוד.

הדברה

בחודש זה, אין כמעט פעילות של מזיקים ומחלות (בגן הפרי והנוי ).
למי שיש פייחת על הצמחים או העצים , מומלץ לרסס בלגונה (שמן קייצי) כך חומר זה ירכך את פטריית הפייחת והיא תשטף עם הגשמים.
כמו כן ניתן להדביר עשבייה בשטחים פתוחים טרם צמיחתם (בעודם נמוכים) כך יחסך חומר וגם צורך בפינויים.

נטיעות עונתיים

ניתן להשלים נטיעות עונתיים וצמחי חורף , אלה יתנו מופע יפה לקראת החגים .

סילוק עלים

הגינה מלאה בעלים, פעולת הכיסוח תעזור בשאיבת העלים.
שאיבת העלים טובה כדי להדגיש את העונתיים והצמחים החדשים וכן לצורך האסטתי.

ירקות חורף

אחלה זמן לזריעה או שתילה לפיטרוזליה, גד – כוזברה, רוזמרין, שומית, שום, בצל, צנונית, חסה, שמיר, כרוב, כרובית, ועוד ..

קטיף ופירות

לא לשכוח לאסוף את אגוזי הפאקן ואגוזי המלך ;הציפורים וחברים אחרים יחסלו אותם.
בחודשים אלה יבשילו תפוזי שמוטי, קלמנטינה אור, לימונים, אבוקדו האס, קלמטינה מור, פומלה, אשכולית, ופומלית.
טוב לקטוף כמה ימים טרם האכילה , הסוכר בפרי יתרכז , וגם יהיה פחות אתר בקליפת פירות ההדר.

עצי תמר

במקומות חמים יופיעו תיפרחות עצי תמר בחודש פברואר.
למעוניינים בהפרית העצים, עם תחילת פתיחת התפרחת בעצי הנקבה, יש להאביק עם אבקנים מעץ זכר אבקת הפרייה אותה ניתן לרכוש ממשקים או לאסוף מעץ תמר זכרי .

להתראות בתחילת מרץ בפרק הבא!!
שתפו לעולם
  הסל שלך
  העגלה שלך ריקה!חזרה לקניות
    מוצרים נוספים שאולי תאהבו
    מוצרים נוספים שאולי תאהבו
    Open chat
    צריכים עזרה?
    שלום! איך אני יכול לעזור?